قالب های نیوجرسی برای تولید قطعات بتنی نیوجرسی مورد استفاده در بزرگراه ها و جاده ها و بنا به درخواست مشتری در ابعاد متفاوت تولید می شوند.

 با تغیییر روند تولید قالب های نیوجرسی در ایران که بر اساس نقشه های مورد تایید وزارت راه و شهر سازی تولید می شوند، تیم سازه صنعت کوپال اقدام به تولید مفصل های سه بخشی نیوجرسی با آلیاژ خاص کرده است که موانع نیوجرسی را به یکدیگر متصل می کنند.
گروه فنی و مهندسی سازه صنعت کوپال با بیش از دو دهه فعالیت در زمینه ی طراحی و تولید انواع قالب های فلزی بتن و متعلقات آن،قادر به تولید این قطعه بر اساس استاندارد موجود و آزمایش آلیاژ و تست کشش است.
 

photo 2018 01 30 22 19 41